Site-ul oficial și actualizat s-a transferat pe www.snookerbucuresti.ro Click ACASA ca să accesezi site-ul oficial al RST SNOOKER CLUB ! !

   

Acest contract se aplica in calitate de Jucator/participant la Competitiile organizate Real Snooker Tour Association (in continuare „RST”), membrilor Academiei RST CENTURY SNOOKER ACADEMY (in continuare „CSA” – locatie in administrarea RST, situata in Bucuresti, str. Doamna Ghica 167, sector 2) este incheiat

Intre

Asociatia Real Snooker Tour (in continuare „RST”) si

……………………………………………… din ……………………………………….. ( jucatorul)

( partile)

Partile au incheiat acest contract la data consemnata in prezentul act

………………………………………………………….                             …………………………………………………..

Data                                                                                          Semnatura

……………………………………………………….                                   ………………………………………………………….

Preambul

Acest contract stabileste termenii si conditiile pe care jucatorul le accepta o data cu inscrierea acestuia pentru a participa la evenimentele promovate de RST (Real Snooker Tour Association – denumit in continuarea documentului „RST”) si/sau desfasurate cu aprobarea RST si inlocuieste toate contractele anterioare dintre Jucator si RST. La inscrierea si participarea ca jucator/participant la competitii reprezinta vointa jucatorului/participantului si acceptarea prezentului contract publicat si a regulamentelor publicate in sectiunea Regulamente RST de pe site-ul www.realsnooker.ro . Totodata prezentul contract se aplica inclusiv si membrilor CSA impreuna cu regulamentele publicate la sectiunea de mai sus si cu adaugirile conditiilor publicate prin alte mijloace social media de pe contul oficial al RST, cu referire la conditiile competitiilor care se vor desfasura sub organizarea RST si in Cadrul CSA.

Prin aceasta Partile hotarasc si vor respecta urmatoarele:

1.Termen

a. Acest contract va ramane in vigoare de la data semnarii lui pana la terminarea Competitiei / perioadei stabilite / si/sau a calitatii de membru, daca nu este suspendat conform termenilor stabiliti prin contract.

2. Garantarea drepturilor

a. Prin acest contract, RST garanteaza dreptul Jucatorului de a participa la evenimentele RST. Pentru a evita confuziile Jucatorul va plati taxele de participare aferente evenimentelor si va participa la concurs in conformitate cu regulile si regulamentele stabilite prin contract.

b. Jucatorul plateste contributia catre RST.

c. Prin prezenta Jucatorul garanteaza RST dreptul de a folosi si de a autoriza terte parti sa foloseasca numele, porecla, imaginea, vocea, biografia, fotografiile Jucatorului si altele asemenea, in conexiune cu licenta, marketingul, publicitatea si comercializarea si promovarea Partenerilor evenimentelor RST, luand in considerare faptul ca utilizarea acestora va fi facuta impreuna cu datele a cel putin alti doi jucatori de snooker si RST nu va utiliza, ori autoriza terti pentru utilizarea datelor jucatorilor pentru promovarea unui produs preferential.

d. Jucatorul este de acord sa semneze si sa execute prevederile pe care RST le-ar putea cere pentru a confirma dreptul de copyright al RST ori a tertilor abilitati de RST si toate celelalte prevederi cuprinse in prezentul act.

e. Jucatorul ia la cunostinta faptul ca toate drepturile de difuzare, comercializare, inregistratre a evenimentelor RST apartin in totalitate RST.

f. Jucatorul este de acord cu stocarea, utilizarea si procesarea datelor personale de catre RST pentru scopurile prevazute in prezentul contract precum si comunicarea acestor date catre o terta parte.

3. Obligatiile Jucatorului

 A. Obligatii generale:

Conform invitatiei de a participa la evenimmentele RST jucatorul va:

a. Respecta regulile si regulamentele si jurisdictia RST.

b. Respecta regulile de pariere in conformitate cu hotararile RST.

c. Avea performantele sportive cele mai inalte in fiecare competitie RST la care participa.

d. Isi va folosi abilitatile la cel mai inalt nivel in fiecare competitie la care se califica.

e. Se va comporta intr-o maniera profesionista si etica.

f. Nu va intreprinde actiuni care sa prejudicieze imaginea si integritatea RST si/sau a evenimentelor, partenerilor, jucatorilor, transmisiilor RST.

g. Nu se va afla sub influenta drogurilor, ori a alcoolului in timpul evenimentelor RST.

h. Se va conforma instructiunilor, directivelor si deciziilor Directorului de turneu ( ori a persoanelor autorizate, incluzand oficialii turneului) in orice problema aparuta in timpul evenimentelor RST, care revin in responsabilitatea Directorului de turneu, atunci cand acestea nu sunt prevazute in obligatiile generale prevazute in prezentul contract. Toate deciziile luate de Directorul de turneu in aceste situatii sunt finale.

i. Se va conforma cu regulile si regulamentele locului de desfasurare si nu va face / omite sa faca orice actiune care ar prejudicia intelegerile dintre RST si locul de desfasurare a competitiei.

j. Va trata angajatii, jucatorii, staff-ul locatiei, partenerii, partenerii media, publicul si orice alta persoana asociata cu evenimentul RST cu respect si nu va actiona in moduri abuzive, jignitoare, rasiste, sexiste, homophobe, intimidatoare, amenintatoare sau violente.

k. Va trimite catre RST detaliile prezentului contract incluzand numarul de telefon de contact, adresa de e-mail si adresa postala si orice alte amendamente ori schimbari ale detaliilor contractului in termen de 7 zile de la orice astfel de amendament ori modificare.

l. Se va conforma regulilor stabilite in timpul turneelor si competitiilor RST asa cum sunt stipulate in Regulamentul de concurs.

m. Se va conforma termenilor aditionali stipulati pentru jucatori in fiecare Pachet de participare, conform notificarilor periodice catre jucatori in vederea evenimentelor RST.

B. Obligatii comerciale, promotionale si profesionale

In conformitate cu obligatiile RST fata de parteneri si pentru a fi invitat la evenimentele RST , jucatorul :

a. Se va conforma regulilor si regulamentelor privind expunerea de materiale promotionale conform cu Codul de practica a acestora. Jucatorul este de acord sa poarte o sigla a partenerilor pe vesta, asa cum este desemnata de RST.

b. Se va referi la evenimentul RST cu titlul de sponsorizare asa cum va fi comunicat de RST in scris.

c. Nu va face declaratii publice care ar putea prejudicia interesele snooker-ului, ale RST, partenerilor, altor jucatori, ori ale oricarui eveniment RST.

d. Nu va prejudicia reputatia RST, a evenimentelor RST, a partenerilor, a jucatorilor ori.

e. Nu va prejudicia cu rea vointa contractele si intelegerile RST cu sponsorii, partenerii media, ori oricare alt tert.

f. Nu va incheia nici un contract ori intelegere care ar putea intra in conflict cu exercitarea drepturilor RST de a exploata evenimentele RST si orice alte elemente prin mijloace comerciale in orice modalitate ar putea fi acestea.

g. Se va conforma prevederilor comerciale si mediatice stabilite de RST.

h. Se va conforma in mod strict cu fiecare dintre aceste reguli:

i. Jucatorul nu va ceda un frame in timpul jocului decat in cazul in care sunt necesare snooker/e.

j. Odata ce jucatorul intra in competitia RST nu se va retrage din eveniment dupa inceperea acestuia sau cu mai putin de o luna inainte de inceperea evenimentului RST daca aceasta data este anterioara tragerilor la sorti pentru acea competitie.

k. Jucatorul va ajunge la locatia evenimentului conform desfasuratorului turneului (va fi publicat de catre RST cu cel putin doua zile inainte de inceperea turneului).

4. Premii si remunerari

a. Inconformitate cu obligatiile jucatorului stabilite in prezentul contract, subiect al clauzei 3, RST va detine un fond de premiere pentru fiecare eveniment RST. Cuantumul fondului de premiere pentru fiecare eveniment RST va fi hotarat de RST si stipulat in pachetul de intrare pentru fiecare eveniment RST sau prin notificarea prealabila a jucatorului.

b. RST se obliga sa achite jucatorului valoarea premiului conforma cu performanta acestuia in termen de 14 zile de la incheierea evenimentului RST in conformitate cu regulamentele sponsorului si taxele si impozitele locale.

c. Jucatorul va oferi RST datele personale si contul bancar necesare pentru achitarea premiului inainte de inceperea competitiei RST in conformitate cu prezentul contract. Lipsa acestor date poate intarzia primirea premiului.

d. Jucatorul ia la cunostina faptul ca RST poate opri o parte din bani conform cu taxele ce revin jucatorului. Jucatorul este responsabil pentru sumele deductibile din valoarea premiilor. RST va oferi asistenta necesara pentru achitarea taxelor conform cu jurisdictia locala.

e. Daca jucatorul nu participa la primul meci al evenimentului din orice motiv, nu este eligibil pentru acordarea de premii in acel eveniment RST. Aceasta clauza nu afecteaza dreptul RST de a sanctiona un jucator in conformitate cu clauza 7 a prezentului contract.

5. Bilete si acreditari

a. RST poate oferi jucatorului pana la 4 bilete gratuite pentru fiecare meci disputat de jucator la fiecare eveniment RST. Aceste bilete sunt supuse regulilor si conditiilor stipulate la momentul acordarii lor. Jucatorul este responsabil pentru transportul, locatia si orice alte cheltuieli ale invitatilor sai.

b. Jucatorul nu va vinde direct sau indirect biletele, in conformitate cu clauza 5 stipulata in prezentul contract. Jucatorul se va asigura ca aceste bilete nu sunt vandute de nici o alta persoana si va returna RST inainte de meci biletele neutilizate de un jucator ori de invitatii sai.

c. Jucatorul este responsabil pentru comportamentul si actiunile invitatilor sai. In vederea acestui lucru RST isi rezerva dreptul de a interzice accesul ori de a evacua orice persoana din timpul evenimentelor RST pentru orice motiv.

6. Securitate:

a. Jucatorul este in totalitate responsabil pentru lucrurile personale pe care le are asupra lui in locatia evenimentului sau pe care le lasa in acel loc ( de asemenea pentru obiectele / valorile invitatilor sai). Jucatorul este de acord ca RST, sponsorii sau proprietarul locatiei nu sunt responsabili pentru siguranta bunurilor lasate de jucatori la locatia competitiei. Jucatorul isi va face singur asigurarile necesare in caz de pierdere / deteriorare a bunurilor personale.

b. Jucatorul se va adresa Directorului de turneu pentru orice problema legata de securitate.

7. Sanctiuni

a. Daca jucatorul nu respecta termenii prezentului contract, RST poate actiona astfel:

Penalizarile vor fi luate in considerarea in urma unui raport scris de catre unul dintre oficialii turneului (arbitru/oficial din partea Organizatorului)

i. Prima abatere – avertisment scris

ii. A doua abatere – 500 RON

iii. A treia abatere – 1000 RON

iv. A patra abatere – rezilierea contractului si suspendarea de la urmatoarele competitii RST din respectivul sezon.

b. Pentru evitarea ambiguitatilor, orice taxa/penalitate impusa jucatorului poate fi dedusa din cuantumul premiului acordat acestuia.

i. Incetarea contractului de catre RST din cauza abaterilor jucatorului nu va prejudicia dreptul RST de a cere daune materiale acestuia.

ii. Fara a aduce prejudicii oricarui drept inscris in acest contract, RST poate rezilia contractul imediat prin notificare scrisa in urmatoarele circumstante:

iii. Jucatorul este condamnat penal.

iv. Daca, in opinia RST, jucatorul se face vinovat de incalcarea fundamentala a termenilor contractuali.

8. Plangeri

Daca jucatorul doreste sa reclame,ori sa depuna o plangere legata de RST, angajatii, directorii, referentii, directorul de turneu, echipament sau oricare partener, locatie, va face acest lucru print-un raport scris si semnat adresat oficiului director al RST

9. Amanari si anulari

RST isi rezerva dreptul de a anula, ori amana oricare dintre evenimentele RST. RST nu poate fi facut raspunzator fata de jucator sub orice forma ( incluzand consecinte economice directe si indirecte, pierderea unor venituri, pierderi contractuale, de reputatie,etc.) daca un eveniment RST sau orice parte a acestuia este anulata sau amanita din orice motiv sau daca promoter-ul, sponsorul sau partenerul media retrage sau nu achita sumele datorate jucatorului sau catre RST pentru respectivul eveniment.

10. Raspunderea

Participarea jucatorului la orice eveniment RST se face pe raspunderea jucatorului si RST exclude in intregime raspunderea penala si orice alt tip de raspundere fata de participarea jucatorului la evenimentele RST. Nici un articol al prezentului contract nu incalca drepturile si responsabilitatea partilor: (i) pentru moarte sau raniri cauzate de neglijenta; (ii) frauda;

11. Nu exista parteneriat, agentie sau forma de angajare

Termenii acestui contract nu creeaza nici un tip de parteneriat, relatie de angajament intre parti. Partile sunt contractanti independenti. Jucatorii sunt responsabili pentru achitarea contributiilor, a taxelor si a taxei pe valoarea adaugata conform cu termenii contractului.

12. Legalitate 

a. Daca curtea sau orice alta autoritate competenta hotaraste ca orice parte a prezentului contract este ilegala, invalida, aceasta va fi anulata si celelalte articole ale contractului nu vor fi afectate.

b. Daca orice termen al acestui contract devine valid prin eliminarea unei parti a acestuia, se vor aplica modificarile minime in vederea validitatii acestuia.

13. Modificari

Acest contract nu va suferi modificari fara un instrument scris semnat de ambele parti.

14. Notificari

a. Orice nota sau alt tip de comunicare privind prezentul contract va fi sub forma scrisa: electronic prin intermediul formularului de contact pus la dispozitie pe site-ul www.realsnooker.ro , la adresa de e-mail office@realsnooker.ro , expediata prin scrisoare recomandata la adresa CSA mentionata mai sus, curier sau personal. Notificarile catre RST vor fi adresate Presedintelui si expediate catre RST ( adresa). Si notificarile RST catre jucator vor fi expediate la adresa oferita de catre acesta sau in locatia precizata de acesta. Notificarile/adresele catre RST vor trebui sa contina: Numele si Prenumele emitentului, Datele de identificare ale acestuia,  date de contact (telefon, e-mail), adresa, obiectul notificarii, data si semnatura.  In cazul in care notificarea/adresa nu contine elementele mentionate mai sus, aceasta nu va fi luata in considerare. Emitentul Notificarii sau a Adresei va solicita RST o confirmare de primire in forma scrisa. Termenul de raspuns la notificari/adrese este de maxim 30 zile.

b. Orice notificare devine efectiva in momentul cand:( i) este confirmata in scris de catre RST; (ii) este livrata la adresa mentionata cu confirmare de primire in scris; ( iii) la data la care chitanta de livrare a curierului sau a factorului postal este semnata ( daca expedierea se face prin scrisoare recomandata ori curier).

15. Intregul contract

a. Acesta reprezinta un contract intre parti si anuleaza orice contracte anterioare existente intre cele doua parti.

b. Fiecare parte ia la cunostinta ca, acceptand acest contract sub prezentii termeni contractuali, nu va avea alte pretentii, amendamente, garantii care nu sunt stipulate in prezentul contract.

16. Legi in vigoare si jurisdictie

a. Acest contract si orice plangere legata de acesta vor fi rezolvate pe cale amiabila.

b. Partile sunt de acord ca in cazul in care nu pot rezolva divergentele aparute cu privire la prezentul contract si a regulamentelor publicate de RST pe cale amiabila se pot adresa instantelor de judecata din Bucuresti.