Site-ul oficial și actualizat s-a transferat pe www.snookerbucuresti.ro Click ACASA ca să accesezi site-ul oficial al RST SNOOKER CLUB ! !

   

Regulament RST

23 nov. 2013

Regulamentul de organizare a competitiilor
“RST SNOOKER CLUB”
si CENTURY SNOOKER ACADEMY”

Art .1 Organizator:

Competitiile organizate de ASOCIAŢIA RST SNOOKER CLUB (denumită în continuare « Organizator ») , cu sediul în Bucuresti, str. Doamna Ghica nr. 167, sector 2, inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. 198 din 22.11.2013 a Judecatoriei Sector 2 din Bucuresti, codul fiscal nr. 33742910 din 29.10.2014, email: office@realsnooker.ro , si adresa de corespondenta la  CENTURY SNOOKER ACADEMY in Bucuresti, str. Doamna Ghica 167, sector 2, avand contul in Lei, cod IBAN: RO19 BRDE 441S V234 3931 4410 deschis la BRD-Groupe Société Générale S.A., Agentia Carol, reprezentata de Rares SINCA cu functia de presedinte. Concursul se va desfaşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public pe site-ul www.realsnooker.ro  conform legislaţiei aplicabile în România.

Art . 2 Locul de desfăşurare a competitiilor:

“CENTURY SNOOKER ACADEMY”, Adresa: Bucuresti, str. Doamna Ghica 167, sector 2

Art . 3 Durata competitiilor:

Competitiile sunt organizate în scopul promovării sportului numit Snooker şi a asociatiei RST SNOOKER CLUB. Organizatorul  îşi revendică dreptul de a modifica orele de începere şi de terminare a meciurilor, dar nu înainte de a anunţa publicul şi concurenţii cu cel puţin 24 ore înainte de startul competiţiei, pe site-ul oficial al asociatiei, www.realsnooker.ro sau alte forme de comunicare prin social media detinute oficial de Organizator.

Art .4 Condiţii de participare:      

Înscrierea la competitii nu este condiţionată de obligativitatea de a fi legitimat la vreun Club Sportiv de Snooker. Este permisă participarea oricărei persoane de orice vârstă şi sex, excepţie facând persoanele sub 18 ani, care vor fi nevoite să fie însoţite de cel putin unul dintre părinţi sau un tutore legal.

Pentru inscriere este obligatorie prezentarea actului de identitate, achitarea taxei de concurs si eventual semnarea contractului individual cu fiecare jucator in parte, cu respectarea si a prezentului regulament.

In cazul in care un concurent solicita inscrierea la un concurs si primeste confirmarea inscrierii acesta are obligatia de a se prezenta la concurs conform tragerii la sorti. In cazul in care acesta nu se prezinta la concurs la meciul programat are obligatia achitarii taxei de concurs pentru competitia respectiva, in caz contrar la urmatorul concurs la care va dori participarea se va obliga sa achite taxele pana la tragerea la sorti a tuturor taxelor aferente concursurilor la care a fost inscris si confirmat si la care nu s-a prezentat.

Dreptul de selectie a participantilor la concursurile organizate de RST ii apartin exclusiv acestuia din urma.

Art. 5 Protecţia datelor personale:

Organizatorul îşi ia angajamentul şi garantează protejarea tuturor datelor trimise pe email, sau de pe formularele de concurs , ale participanţilor la Competiile organizate. Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanţi la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunţării şi identificării câştigătorului. Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.

Art.6 Modul de desfăşurare a competitiilor:

Modalitatile de desfasurare a competitiilor organizate vor fi expuse pe site-ul asociatiei : www.realsnooker.ro, si/sau transmise ca ajutorul altor forme de comunicare tip social media de pe conturile oficiale detinute exclusiv de Organizator si/sau reprezentantii acestuia. (https://www.facebook.com/realsnooker/  , canalul de youtube al Organizatorului)

Art.7 Premii:

Locurile premiate si performantele care vor fi realizate de sportivi/jucatori in urma competitiilor si valoarea premiilor vor fi stabilite exclusiv de Organizator si/sau impreuna cu sponsorii acestor evenimente – toate aceste informatii vor fi anuntate inaintea inceperii competitiilor prin modalitatile enuntate la Art. 6.

Art. 8 Desemnarea câştigătorului:

Desemnarea câştigătorilor se face în ultima zi de concurs dupa incheierea competitiei. Câştigătorii vor primi premiile în lei de la organizatorul concursului conform legislatiei in vigoare, fie la festivitatea de decernare a premiilor fie virate prin cont bancar in contul indicat de premianti.

Art. 9 Responsabilitatea Organizatorului:

Organizatorul îşi asumă responsabiliatea de a calcula, reţine şi a vărsa la bugetul de stat cota aferenta aplicată venitului realizat din fiecare premiu conform art 77 , al 4 din Codul Fiscal al României cu completarile si modificarile ulterioare aflate in vigoare.

Art.10 Contracte de sponsorizare:

Toţi participanţii sunt obligaţi să joace cu sigla sponsorului oficial al turneului (pusă la dispoziţie de Organizator) lipit în partea frontală a vestei, cât mai vizibilă, pe toată perioada de desfăşurare a competiţiei. În cazul în care unul sau mai mulţi participanţi au contracte individuale de sponsorizare cu un alt sponsor în afara celui oficial, sunt rugaţi să contacteze organizatorul pentru a obtine aprobarea Organizatorului si în vederea stabilirii disponibilităţii afişării în cadrul competiţiei.

Art.11 Regulamentul concursului:

Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România. Regulamentul concursului este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe site-ul www.realsnooker.ro , dar şi prin solicitare pe adresa Organizatorului. Participarea implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.

Art.12 Îmbrăcămintea:

Ţinuta este obligatoie pentru toţi participanţii şi constă în:

 • camaşă cu mânecă lungă,
 • pantalon de stofă de culoare închisă,
 • pantofi negri, gri sau maro,
 • vestă şi papion.

Art.13 Penalizarea comportamentului nesportiv:

Comportament nesportiv înseamnă orice comportament intenţionat ce dezonorează sportul în sine ori întrerupe sau schimbă cursul jocului până la momentul în care nu mai poate fi jucat în mod echitabil. Regulile și regulamentele dau arbitrilor și oficialilor împuterniciri considerabile pentru a penaliza comportamentul  nesportiv. Participanţii trebuie să afișeze un comportament sportiv pe toată durata competiției, la masa de joc sau în toată zona locaţiei de concurs. Oficialii pot penaliza un sportiv cu avertisment, joc pierdut, meci pierdut, până la excluderea din concurs cu pierderea oricărui premiu pentru orice comportament nesportiv, indiferent dacă s-a produs la masa de joc sau în  zona locaţiei de concurs, pe tot parcursul competiţiei.

Art.14 Întârzieri:

Participanţii trebuie să se afle în locația concursului şi gata să joace meciul repartizat cu 30 minute înainte de  ora desemnată. Nici un sportiv nu poate părăsi zona de concurs fără acordul Organizatorului. Dacă un jucător întârzie la meciul său va avea 15 minute de la anunțarea meciului (nu mai devreme de 10 minute faţă de ora anunţată) să se prezinte la masă gata de joc sau va pierde meciul.

Art.15 Rămânere în scaun:

Jucătorul care nu se află la masa de joc trebuie să rămână în scaunul desemnat atunci când oponentul său se află la masă. El trebuie să păstreze liniștea și să nu încerce să influențeze prin comportamentul său evoluția adversarului.  Dacă un jucător are nevoie să părăsească zona de joc în timpul meciului, trebuie să ceară și să primească permisiunea arbitrului. Dacă un jucător părăsește aria de joc fără permisiunea arbitrului, va fi tratat ca un comportament nesportiv.

Art.16 Alte reguli de comportamnet:

 • Fumatul și consumul de băuturi alcoolice sunt strict interzise în timpul meciurilor,
 • Jucătorii sunt obligați să completeze/semneze fişa de concurs după încheierea meciului,
 • Este strict interzisă folosirea telefonului mobil în timpul meciului sau în zona de concurs,
 • Atunci când nu joacă și se situează în zona de așteptare, participanţii trebuie să afișeze un comportament decent, care să nu influențeze meciurile aflate în desfășurare.

 Art.17 Sistemul de joc si structura competitiei:

 Taxa de concurs va fi achitata de jucatori cel mai tarziu in ziua tragerii la sorti prin virament bancar, depunere in contul RST, sau in numerar – primid chitanta pentru taxa aferenta – inainte de inceperea concursului. Tragerea la sorti va avea loc inaintea inceperii competitiei, la data anuntata de Organizator, prin intermediul mijloacelor enuntate la Art. 6.

Competitia se va desfasura dupa sistemul de joc anuntat de catre Organizator la anuntarea acesteia.

Orele de disputare a meciurilor vor fi facute public pe site-ul RST conform grilei de meciuri prestabilite. In conditiile in care, un meci dureaza mai putin decat perioada alocata, programul meciurilor urmatoare din grila va fi anticipat (jucatorii trebuie sa fie pregatiti sa inceapa meciurile mai devreme).

Art.18 Departajare jucatori:

In cazul desfasurarii competitiei pe sistem cu Grupe, in urma desfasurarii meciurilor departajarea jucatorilor se va face in functie de urmatoarele criterii:

 • Primul criteriu de departajare: Meciuri castigate.
 • Al doilea criteriu de departajareDiferenta de frame-uri
 • Al treilea criteriu de departajare: Meciul direct.

Art.19 Litigii:

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a-şi selecta membrii participanţi la Competiţiile organizate de către acesta!

Art.20 Contact:

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să vă adresaţi echipei de organizare.

 

 Echipa RST